Tervetuloa  Sallan Erä- ja Kalamiehet ry:n kotisivuille !

Aktiivista metsästys- ja kalastusseuratoimintaa  jo vuodesta 1958 alkaen.

Seuran esittely

Saunamökin ja kodan varauskalenteri  

 Oma riista palvelu  

 Pyhäranta

 

 

AJANKOHTAISTA

 

 

Kevätkokous 9-12.4.2020 

 


Esityslista 


1.§ Kokouksen avaus


Seuran kevätkokous järjestetään 2020 etäkokouksena johtuen vallitsevasta korona epidemiasta, jonka seurauksena kokoontumisvapautta on rajattu.

Seuran sääntöjen mukaan kevätkokous päättää toimintasuunnitelmasta ja haettavista hirvenpyyntiluvista (pyyntilupahakemus pitää jättää 30.4.20 mennessä muuten jäämme ilman kaatolupia).


Koska kokoontumisrajoitukset estävät jäsenten kokoontumisen kokoukseen,  johtokunta esittää että jäsenet valtuuttavat johtokunnan tekemään kyseisten sääntöjen määräämät päätökset.

Mennettelyssä seuranjäsenet ilmoittavat kantansa asiasta vastaamalla sähköpostilla KYLLÄ(hyväksyn tämän esityksen tai EI(ei hyväksy esitystä).

Kommentteja asiasta voi myös laittaa mutta lyhesti ja tässä tapauksessa meillä ei ole mahdollisuutta pidempiin keskusteluihin johtuen aikataulusta.


Vastaukset seuran sähköpostiin sallan.ekm.1958@gmail.com 09.04-12.04.20 aikana. Useampi jäsen voi ilmoittaa kantansa samalla sähköpostilla kunhan kaikkien nimet ja kyllä tai ei ilmenee nimen kohdalla.


Huomioikaa vastaus aika ennen 9.4 tai 12.4 jälkeen tulevia vastauksia ei voida hyväksyä koska kokouskutsussa aika väli on 9.4-12.4.20

 

2.§ Päätetään valtuutuksesta johtokunnalle kevätkokousen sääntömääräisten asioiden päättämisestä.


3.§ Toimintasuunnitelmat ja haetut hirvenpyyntiluvat alueineen ovat nähtävillä päätöksien jälkeen seuran

nettisivuilla jäsen sivulla.

 

4.§ Kokouksen päättäminen.

 • 1.8.2020 alkaen Suomen riistakeskukselle on tehtävä lakisääteinen saalisilmoitus 7 vrk:n kuluessa saaliiksi saadusta haapanasta, jouhisorsasta, heinätavista, lapasorsasta, punasotkasta, tukkasotkasta, haahkasta, allista, tukkakoskelosta, isokoskelosta sekä nokikanasta. Ilmoitus on tehtävä riistakeskuksen vahvistamalla lomakkeella tai sähköisen palvelun kautta. Kätevimmin homma hoituu kirjaamalla saalis Omariista-palveluun. (AeS)
 • ampuma-aselain ajankohtaisia ampumajaoston sivulla (AeS). Lue Metsästäjä-lehti 1/2020 s. 8
 • Sallan kunta valmistelee Sallatunturin luonnonsuojelualueelle kansallispuiston perustamista osana Gateway to Land of National Parks –hanketta. Kansallispuisto on pinta-alaltaan yli 10 000 hehtaaria. Kansallispuiston odotetaan vahvistavan Sallan matkailullista vetovoimaa. Kansalaiskysely ja kaikille avoimia keskustelu- ja työpajatilaisuuksia pidetään 8.10. ja 5.11.2019. Joulukuun puolenvälin tietämissä Sallan kunta tekee päätöksen lähdetäänkö kansallispuiston perustamista viemään eteenpäin. Mahdollisen kansallispuiston metsästyksen järjestelyiden osalta jäsenistön olisi syytä tuoda mielipiteensä ja toiveensa esiin kansalaiskyselyssä tai osallistumalla vielä 5.11. pidettävään yleisötilaisuuteen. Myös mahdolliseen puistoon rajoittuvana metsästysseurana olisi seuran sidosryhmä ominaisuudessa muodostettava yhdistyksen kanta asiaan. Kansallispuistossa ulkopaikkakuntalaisten metsästysmahdollisuuuksia tullaan jokatapauksessa rajoittamaan. 2017 perustetussa Hossan kansallispuistossa puiston alueeseen rajoittuvien metsästysseurojen ulkopaikkakuntalaisilla on mahdollista metsästää hirveä puiston alueella. Lisäksi tulisi kantaa erityistä huolta siitä että kansallispuiston alueella saaliiksi saadun riistan noutaminen (maastoliikenne) on mahdollista ja, että paikkakuntalaisten liikkuminen riistanhoitotarkoituksessa alueella tulisi olla mahdollista ympäri vuoden.(AeS) 
 • Hirviseurueet huom, uusittu seuruetietolomake linkki > Seuruetietolomake.
 • Lomake löytyy myös .pdf muodossa lomakkeet välilehden alta.
 • Taimenen (1.1.2019 alkaen) pyyntimitat ja rauhoitukset;
  • Leveyspiirin 67 pohjoispuolella: Rasvaevällisen ja rasvaeväleikatun taimenen pyyntimitta on 50 cm.
  • Leveyspiirin 64 eteläpuolella: Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu kokonaan. 
  • Rasvaeväleikatun taimenen pyyntimitta on 50 cm
  • Leveyspiirien 64-67 välissä: Rasvaevällisen taimenen pyyntimitta sisävesissä on 60 cm ja rasvaeväleikatun 50 cm. 
  • Rasvaevällinen taimen meressä on rauhoitettu kokonaan.
  • Tammukkavesiä koskeva poikkeus: Sellaisesta purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä, pyydetty taimen (tammukka) enintään 45 cm (alamittaa ei ole)
 • Harjuksen pyyntimitat ja rauhoitukset;
  • Leveyspiirin 67 eteläpuolella vähintään 35 cm ja pohjoispuolella vähintään 30 cm
  • Meressä kokonaan rauhoitettu.
  • Sisävesissä leveyspiirin 67 eteläpuolella 1.4.-31.5
 • SEURAN Pyhärannan toimitilojen lähiosoite on Pyhärannantie 15.

Sallan Erä- ja Kalamiehet ry.

Pyhärannantie 15

98900 Salla

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 •  35 § (10.7.2017/504) Metsästysaseen ja metsästysjousen kuljettaminen. Lataamatonta metsästysasetta tai metsästysjousta saa kuitenkin kuljettaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla suojuksessa, suojatussa tilassa tai tilassa, mistä se ei ole välittömästi käytettävissä metsästykseen:

   1) jääpeitteisellä vesialueella;

   2) maastoliikennelain mukaisella moottorikelkkailureitillä ja maastoon merkityllä kulku-uralla;

   3) siirryttäessä maastossa vakiintunutta kulku-uraa pitkin tieyhteyttä vailla olevalle majoituspaikalle, majoitusrakennukselle tai kiinteistölle;

   4) saalista noudettaessa, ja elävänä pyytävää loukkua tai jalkanarua koettaessa; sekä

   5) kuljetettaessa ampujana toimivaa henkilöä metsästyksenjohtajan ennakkoon osoittamalle ampumapaikalle.

 
Käyntiosoite: Ratatie 9, 98900 SALLA
Puhelin:
Nettitaivas
© Sallan Erä 2012