Hirvihallin käyttö 2021;

 

Yleistä:

 • seuran hirvenpyyntiluvilla metsästäviltä seurueilta peritään hirviseuruemaksu.
 • maksu sis.pyyntilupamaksun, metsästyskaudella tapahtuvan hallin ja lihankäsittelykoneiden käytön, sekä tietyn määrän vakuumipusseja.
 • hirviseuruemaksuun liittyvät ehdot ja edut koskee vain seuran pyyntiluvilla kaadettuja hirviä sekä ko. maksun maksaneen jäsenen kaatamaa muuta riistaeläintä, kuten karhu, peura, kauris jne.
 • hirviseuruemaksun maksaneet voivat käyttää hirvenmetsästyskauden aikana hallin tiloja ja koneita myös omaan (ei kaupalliseen) käyttöön tulevien tuotantoeläinten, kuten poro, lammas jne. käsittelyyn maksutta. Muutoin käyttömaksut ovat hinnaston mukaiset.
 • hirviseuruemaksun maksaneilta ei peritä erikseen kylmäkoneiden käynnistysmaksua hirvenmetsästyskaudella. Muilta käyttäjiltä peritään maksut hinnaston (riistaeläimet) mukaan eläin- tai käyttökertakohtaisesti. 
 • pelkkä seuran jäsenyys ei oikeuta käsittelemään hallin tiloissa ja/tai koneilla riista- tai tuotantoeläimiä maksutta.
 • mikäli kylmäkoneet joudutaan käynnistämään asiakkaan tilauksesta hirven metsästyskauden ulkopuolella, niin silloin riiputustilan käyttöönoton ensimmäiseltä vrk:lta peritään suurempi maksu.*
 • pakastin tilan salliessa ovat seuran pakastimet hirviseuruemaksun maksaneiden käytettävissä. maksutta lyhytaikaisesti (enint. 2 vkoa) kerrallaan. Pakastimien pitkäaikaisvuokrauksesta on sovittava erikseen kiinteistöjaoston varauksia hoitavien tai laskutuksesta vastaavan kanssa.
 • hirviseuruemaksuun perustuvasta vakuumipussien luovutuksesta seurueelle on sovittava erikseen laskutusvastaavan kanssa.

Hinnasto (riistaeläimet):

 • nylkytilan käyttö                                               15 €/eläin
 • riiputustilan käyttö vuorokausi                           10 €/vrk/eläin
 • kylmäkoneiden käynnistys (1.vrk)                      25 € */ käynnistys (vain hirv mets.kauden ulkop)
 • paloittelutilan ja koneiden käyttö                        20 €/eläin
 • vakuumikoneen käyttökerta                               15 €/eläin
 • pakastimen käyttömaksu                                     2 €/vrk
 • hallin oven avaus klo 21 jälkeen  10 €/avaus

Hinnasto (poro/lammas/kalat/yms):

 • nylky-, riiputus- ja paloittelutilojen käyttökerta     35 €/eläin.
 • vakuumikoneen käyttökerta                                15 €/krt
 • pakastimen käyttömaksu                                      2 €/vrk. 

Turvallisuus- ja vastuukysymykset

 • hallin tilojen ja siellä olevien koneiden sekä välineiden käyttöturvallisuus on aina käyttäjän vastuulla.
 • koneita ei saa käyttää ilman aiempaa käyttökokemusta tai saatua käyttö-opastusta
 • kiinteistöjaosto vastaa käyttökoulutuksen ja käyttö-opastuksen antamisesta.
 • käyttäjän aiheuttaessa ja/tai havaitessa hallin rakenteissa, koneissa tai välineissä vikaa/rikkoutumisia/puutteita on niistä ilmoitettava ensitilassa kiinteistöjaostolle.
 • käyttäjä, joka rikkoo väärin käytettynä rakenteen, koneen, laitteen tai välineen on siitä      korvausvastuussa. 
 • Rakenteen/koneen/laitteen/välineen käyttöturvallisuuspuutteen ilmoittamatta jättänyt henkilö on osaltaan korvausvastuussa siitä syystä aiheutuneessa vahingossa.
 • Sallan Erä- ja Kalamiehet ry. ei vastaa hallissa käyttäjän itselle tai toiselle aiheutetuista vahingoista.

 

Isännöitsijä

Varaukset

Huolto- ja korjaukset

Hankinnat ja laskutus

Arto Soppela

Juhani Aaltonen

Tapani Oksavaara

Sointu Räsänen

0400-396679

050-3073372

040-8697341

0400-242321

 

Lena Bergmann

Jarmo Heimonen

 

 

040-7099687

040-7168238

 

    Mikael Vaarala  
    040-6783653  
 
Käyntiosoite: Pyhärannantie 15, 98900 Salla
Sähköposti: sallan.ekm.1958@gmail.com
Nettitaivas
© Sallan Erä 2012