Seuratoiminnasta vastaavat jaostot;

Seuran säännöissä mainitaan, että seuran tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja kalastusta, riistan- ja kalavesienhoitotoimintaa, luonnonsuojelutoimintaa, metsästysampumaurheilua ja kilpakalastusta, sekä kenneltoimintaa. Näitä tehtäviä ja toimintoja hoitamaan valitaan vuosittain talvikokouksessa jaostot. Johtokunnan ohjauksessa toimivat jaostot muodostuvat jaoston puheenjohtajasta ja 4-5 jäsenestä.

 

Seuran tarkoituksen ja vakiintuneen käytännön mukaisista toiminnoista, sekä näiden toimintojen kehittämisestä vastaavat itsenäisesti toimivat jaostot puhenjohtajiensa johdolla. Jaostot toimivat vuosittain laadittavien toimintasuunnitelmiensa pohjalta.Toimintasuunnitelmat hyväksytään seuran sääntömääräisessä kevätkokouksessa. Toimintakauden päättyessä jaostot laativat toimintakertomukset, jotka esitellään talvikokouksessa. Jaostojen aktiivisella toiminnalla on  ratkaiseva merkitys seuran kokonaistoimintaan, julkisuuskuvaan ja vakaan taloudellisen tilanteen ylläpitämiseen.


Seuran organisaation ja toiminnan kehittämisen myötä v. 1972 päätettiin seuran toiminta muuttaa jaostopohjaiseksi. Tuolloin talvikokous nimesi ja valitsi toimijat ampumajaostoon, hirvijaostoon, maanvuokrausjaostoon ja vuotta myöhemmin nimettiin vielä kalamiesjaosto ja naisjaosto. Myöhemmin maanvuokrausjaosto nimettiin metsästys- ja riistanhoitojaostoksi, joka sai hoitaakseen myös metsästysvuokrasopimus asiat.


Nykyisin seurassa toimii, metsästys- ja riistanhoitojaosto, hirvijaosto, kalamiesjaosto, ampumajaosto ja kenneljaosto, sekä jaosto tyyppisesti toimiva Pyhärannan kiinteistöryhmä.

 
Käyntiosoite: Ratatie 9, 98900 SALLA
Puhelin:
Nettitaivas
© Sallan Erä 2012