TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

 

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Sallan Erä- ja Kalamiehet ry

Y-tunnus: 0413209-4

Ratatie 9

98900 Salla

0400-311991

S-posti: sallan.ekm.1958@gmail.com

 

 

Henkilötietojen käyttö Sallan Erä- ja Kalamiehet ry:n tilojen käyttövarauksissa ja laskutuksessa.

Jos olette tehneet tilojemme maksullisen käyttövarauksen henkilökohtaisesti tai edustamanne yhdistyksen tai asiaa hoitavana edustajana, niin olette antanut meille varausta tehdessänne suostumuksen kerätä seuran varauskirjan ylläpitoa varten henkilötietojanne, kuten etu- ja sukunimi ja puhelinnumero. Varauskirjaan merkityt henkilötiedot poistetaan vuosittain pidettävän sääntömääräisen vuosikokouksen jälkeen. Varauskirjaan merkittyjen henkilötietojen poistaminen voi tapahtua myös tapauskohtaisesti ottamalla yhteys varauksia hoitaviin henkilöihin. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköpostitse osoitteeseen sallan.ekm.1958@gmail.com.

 

Kun käsittelyperusteena on suostumus, rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet; oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus oikaista tietoja, oikeus poistaa tiedot, oikeus peruuttaa suostumus, oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä, henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus, oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ja rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon (ml. profilointi) nimenomaisella suostumuksellaan.

 

Varusta tehdessänne olette antaneet myös laskutusta varten tarvitsemamme seuraavat henkilötiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä laskua vastaan tapahtuvan oston käsittelyyn tarvittavat tiedot, kuten tuotteiden erittely ja määrä, mahdollinen veroprosentti, sekä laskun summa.

 

Henkilötietojen käsittelijänä voi olla yhdistys. Henkilötietojen käsittelijä voi käsitellä henkilötietojavainrekisterinpitäjän(yhdistyksen) määrittelemiin tarkoituksiin. 

Henkilörekisteriin talletettuja henkilötietoja (nimi, puhelinyhteys) voi laittaa internettiin vain  rekisteröidyn suostumuksella tai jos siitä on nimenomaisesti säädetty. Henkilötietojen laittaminen internetiin on niiden sähköistä luovuttamista. Henkilötietojen antaminen suostumuksella ja niiden käyttäminen rekisterinpitäjän tietosuojaselosteen mukaisesti varauskalenterissa ja laskutuksessa on rekisterinpitäjän edellyttämä vaatimus sopimuksen tekemiseen. Suostumuksen antamatta jättäminen voi johtaa sopimuksen peruuntumiseen tai sopimus voidaan laatia asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä ilman www.sekm.fi varauskalenteriin tehtäviä henkilötietomerkintöjä.


Tietojen keruu Google Analytics -työkalulla

Verkkosivustomme hyödyntää Google Inc.:in verkkoanalyysipalvelua Google Analytics. Google Analytics käyttää evästeitä. Käyttötutkimuksissa asiakasrekisterin tietoja käytetään vain siten, ettei yksittäistä käyttäjää voida tunnistaa. Evästeet ovat tietokoneellenne tallentuvia tekstitiedostoja, joilla voidaan analysoida verkkosivuston käyttöänne. Kerättäviä tietoja ovat muun muassa käyttöjärjestelmä, selain, IP-osoite, internetsivu, jonka kautta sivustolle on tultu (referrer URL) sekä sivustollamme käynnin päivämäärä ja kellonaika. Tämän tekstitiedoston tiedot verkkosivustomme käytöstä siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan siellä. Google hyödyntää näitä tietoja analysoidakseen, kuinka käytätte verkkosivustoamme, laatiakseen raportteja verkkosivustojen käytöstä sivuston tarjoajalle ja tarjotakseen muita verkkosivujen ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Jos laki sitä vaatii tai jos kolmannet osapuolet käsittelevät näitä tietoja Googlen valtuuttamina, Google luovuttaa nämä tiedot myös näille kolmansille osapuolille. Tällaisessa käytössä tietojen tunnistettavuus on poistettu tai tiedot on pseudonymisoitu. Lisätietoja on Googlen sivustolla.

 

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Analyysievästeitä käytetään verkkosivustomme ja sen sisällön laadun parantamiseen. Analyysievästeiden avulla selvitämme, kuinka verkkosivustoamme käytetään.

 

Tietojen säilytysaika, vastustamis- ja poistattamismahdollisuus

Google Analytics evästeet tallentuvat käyttäjän tietokoneelle ja sieltä ne välittyvät meidän sivustollemme. Siksi voitte käyttäjänä myös valvoa evästeiden käyttöä. Muuttamalla verkkoselaimenne asetuksia voitte estää evästeiden siirtymisen tai rajoittaa sitä. Jo tallentuneet evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Se voidaan suorittaa myös automaattisesti.

 
Käyntiosoite: Pyhärannantie 15, 98900 Salla
Sähköposti: sallan.ekm.1958@gmail.com
Nettitaivas
© Sallan Erä 2012