rhy.fi
Hirvihalli

Hirvihallin käyttö 2024;

Yleistä:

 • hirvenpyyntiluvan saaneilta seurueilta peritään hirviseuruemaksu.
 • maksu sis.pyyntilupamaksun, metsästyskaudella tapahtuvan hallin ja lihankäsittelykoneiden käytön, sekä tietyn määrän vakuumipusseja.
 • hirviseuruemaksuun liittyvät ehdot ja edut koskee vain seuran pyyntiluvilla kaadettuja hirviä sekä ko. maksun maksaneen jäsenen kaatamaa muuta riistaeläintä, kuten karhu, peura, kauris jne.
 • hirviseuruemaksun maksaneet voivat käyttää hirvenmetsästyskauden aikana hallin tiloja ja koneita myös omaan (ei kaupalliseen) käyttöön tulevien tuotantoeläinten, kuten poro, lammas jne. käsittelyyn maksutta. Muutoin käyttömaksut ovat hinnaston mukaiset.
 • hirviseuruemaksun maksaneilta ei peritä erikseen kylmäkoneiden käynnistysmaksua hirvenmetsästyskaudella. Muilta käyttäjiltä peritään käynnistysmaksu hinnaston (riistaeläimet) mukaan eläin- tai käyttökertakohtaisesti. 
 • pelkkä seuran jäsenyys ei oikeuta käsittelemään hallin tiloissa ja/tai koneilla riista- tai tuotantoeläimiä maksutta.
 • mikäli kylmäkoneet joudutaan käynnistämään asiakkaan tilauksesta hirven metsästyskauden ulkopuolella, niin silloin riiputustilan käyttöönoton ensimmäiseltä vrk:lta peritään suurempi maksu.*
 • pakastin tilan salliessa ovat seuran pakastimet hirviseuruemaksun maksaneiden käytettävissä. maksutta lyhytaikaisesti (enint. 2 vkoa) kerrallaan. Pakastimien pitkäaikaisvuokrauksesta on sovittava erikseen kiinteistöjaoston varauksia hoitavien tai laskutuksesta vastaavan kanssa.
 • hirviseuruemaksuun perustuvasta vakuumipussien luovutuksesta seurueelle on sovittava erikseen laskutusta hoitavan henkilön kanssa.

Hinnasto ei jäsenet (riistaeläimet):

nylky- ja riiputustilan käyttö 50 €/eläin
nylky,-riiputus-ja paloittelutilan sekä koneiden käyttö 90 €/eläin 
kylmäkoneiden käynnistys (1. vrk) 25 €/käynnistys (vain hirvmetskauden ulkop.)
vakuumikoneen käyttö 15 €/eläin
pakastimien käyttö 2 €/vrk, 20€/vko
   

Hinnasto jäsenet;

 • paloittelutilan vuorokausivaraus jäsenet 40€/vrk
 • nylky-, riiputus- ja paloittelutilojen käyttökerta 35 €/eläin.
 • vakuumikoneen käyttökerta 10 €/krt
 • kylmäkoneiden käynnistys 15€/käynnistys 
 • pakastimen käyttömaksu 2 €/vrk, tai 15€/vko

Turvallisuus- ja vastuukysymykset

 • hallin tilojen ja siellä olevien koneiden sekä välineiden käyttöturvallisuus on aina käyttäjän vastuulla.
 • koneita ei saa käyttää ilman aiempaa käyttökokemusta tai saatua käyttö-opastusta
 • kiinteistöjaosto vastaa käyttökoulutuksen ja käyttö-opastuksen antamisesta.
 • käyttäjän aiheuttaessa ja/tai havaitessa hallin rakenteissa, koneissa tai välineissä vikaa/rikkoutumisia/puutteita on niistä ilmoitettava ensitilassa kiinteistöjaostolle.
 • käyttäjä, joka rikkoo väärin käytettynä rakenteen, koneen, laitteen tai välineen on siitä      korvausvastuussa. 
 • Rakenteen/koneen/laitteen/välineen käyttöturvallisuuspuutteen ilmoittamatta jättänyt henkilö on osaltaan korvausvastuussa siitä syystä aiheutuneessa vahingossa.
 • Sallan Erä- ja Kalamiehet ry. ei vastaa hallissa käyttäjän itselle tai toiselle aiheutetuista vahingoista.
Isännöitsijä Varaukset Huolto- ja ylläpito Hankinnat ja maksut
Arto Soppela Juhani Aaltonen Mikael Vaarala Sointu Räsänen
0400-396679 050-3073372 040-7168238 0400-242321
  Lena Bergmann Taina Kotavuopio  
  040-7099687 040-8773020  
    Reetta Helkala  
    040-4803374  

 

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös