rhy.fi
Jaostot

Seuratoiminnasta vastaavat jaostot.

Seuran säännöissä mainitaan, että seuran tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja kalastusta, riistan- ja kalavesien hoitotoimintaa, luonnonsuojelutoimintaa, metsästysampumaurheilua ja kilpakalastusta sekä kenneltoimintaa. Näitä tehtäviä ja toimintoja hoitamaan valitaan vuosittain talvikokouksessa jaostot. Johtokunnan ohjauksessa toimivat jaostot muodostuvat jaoston puheenjohtajasta ja 2-5 jäsenestä.

Seuran tarkoituksen ja vakiintuneen käytännön mukaisista toiminnoista, sekä näiden toimintojen kehittämisestä vastaavat itsenäisesti toimivat jaostot puheenjohtajiensa johdolla. Jaostot toimivat vuosittain laadittavien toimintasuunnitelmien pohjalta. Jaostot laativat toimintasuunnitelmansa ja esittelevät ne seuran johtokunnalle. Johtokunnan käsittelyn pohjalta toimintasuunnitelmat esitellään ja hyväksytään kevätkokouksessa.  Kauden kuluessa toimintasuunnitelmiin tulevat muutokset ja asiat joita ei ole huomioitu jo hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa esitellään johtokunnan päätettäväksi. 

Jaostojen aktiivisella toiminnalla on  ratkaiseva merkitys seuran kokonaistoimintaan, julkisuuskuvaan ja vakaan taloudellisen tilanteen ylläpitämiseen.Seuran organisaation ja toiminnan kehittämisen myötä v. 1972 päätettiin seuran toiminta muuttaa jaostopohjaiseksi. Tuolloin talvikokous nimesi ja valitsi toimijat ampumajaostoon, hirvijaostoon, maanvuokrausjaostoon ja vuotta myöhemmin nimettiin vielä kalamiesjaosto ja naisjaosto. Myöhemmin maanvuokrausjaosto nimettiin metsästys- ja riistanhoitojaostoksi, joka sai hoitaakseen myös metsästysvuokrasopimus asiat. Naisjaosto laukkautettiin sen vähäisen toiminnan vuoksi -90 luvun lopulla.

Nykyisin seurassa toimii, metsästys- ja riistanhoitojaosto, hirvijaosto, kalamiesjaosto, ampumajaosto, kenneljaosto, sekä kiinteistöjaosto.

 
Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös